Informace o publikaci

Ideas of Czech adolescents about their future profession assessed from the perspective of their favorableness and cognitive complexity – related to some components of upbringing and self-esteem

Logo poskytovatele
Název česky Představy českých adolescentů o jejich budoucím povolání hodnocené z hlediska jejich příznivosti a kognitivní komplexity - souvislost s některými aspekty výchovného stylu a sebehodnocení
Autoři

POLEDŇOVÁ Ivana MARČEK Vladimír PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Problems of Psychology in the 21st Century
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova cognitive complexity future profession REP-test self-esteem
Popis V prezentovaném výzkumu byly zkoumány představy českých adolescentů o jejich budoucím povolání. Byla analyzována data z šetření ve věku 17 let. Představy o budoucím povolání a o povoláních významných osob (matka, otec, významní druzí) byly zjišťovány modifikovanou verzí REP-testu a hodnoceny z hlediska jejich příznivosti a kognitivní složitosti. Cílem bylo zjistit vztahy mezi hodnocením jednotlivých povolání, komponentami výchovy zjišťovanými českým Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp, Boschek) a sebehodnocením zjišťovaným Rosenbergovou Self-Esteem Scale. Bylo zjištěno, že dospívající jsou při hodnocení svého předpokládaného budoucího povolání ovlivněni rodinnou výchovou – silný vliv má faktor emoční vřelosti v rodině, který souvisí s pozitivním vztahem k profesní budoucnosti dospívajících. Ukázalo se dále, že čím vnímají dospívající jednotlivá povolání negativněji, tím se je snaží percipovat diferencovaněji (vyšší kognitivní komplexita), pravděpodobně proto, aby si připravili vhodné copingové strategie při jejich event. vykonávání, či aby své negativní ohodnocení ospravedlnili přesnějším, tedy ne “černobílým” pohledem. Detailnější analýza však odhalila, že povolání hodnocená silně negativně i silně pozitivně jsou percipována méně diferencovaněji než povolání hodnocová neutrálně, což může být vysvětleno hypotézou emočního zaangažování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info