Informace o publikaci

Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů

Autoři

BOHÁČEK Milan HUŠKOVÁ Helena POJSLOVÁ Blanka PRUCKLOVÁ Renata

Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace se zaměřuje na výstupní testování odborného a akademického jazyka a je koncipována jako praktická příručka poskytující uživatelům základní informace o vývoji a vlastnostech jazykového testu, způsobech testování a testovacích technikách, které jsou dány do souvislosti s úrovněmi B1, B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Její první část pojednává o základních fázích vývoje jazykového testu, jeho vlastnostech, základních principech tvorby testových položek a statistické analýze výsledků testu. Druhá část uvádí testovací techniky pro jednotlivé řečové dovednosti spolu s příklady testových úloh. Autoři dále analyzují překlad jako testovou úlohu svého druhu. Závěrečná část se týká problematiky ochrany autorských práv, která je s tvorbou testových položek přímo spojena.
Související projekty: