Informace o publikaci

Pracovní právo

Autoři

GALVAS Milan GREGOROVÁ Zdeňka HRABCOVÁ Dana CHRÁSTKOVÁ Kristina KOMENDOVÁ Jana MACHÁLEK Petr STRÁNSKÝ Jaroslav ZACHOVALOVÁ Jana ŽENATÝ Dominik

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Učebnice pracovního práva je určena zejména studentům právnických fakult České republiky. Cílem autorů bylo srozumitelnou formou seznámit studenty právnických fakult nejen se základními poznatky tohoto odvětví práva, ale i s některými problémy spojenými s jejich uplatňováním v aplikační praxi. Při formulování základních poznatků v obecné i zvláštní části pracovního práva jsme vycházeli z nejnovějších výsledků naší i zahraniční pracovněprávní teorie a aktuální judikatury. Učebnice obsahuje i základy mezinárodního a evropského pracovního práva. Obsah a způsob zpracování předkládané učebnice zahrnuje kromě zákoníku práce i celý komplex dalších pracovněprávních předpisů, a zejména studentům podstatně ulehčí základní orientaci v pracovním právu, a tím zlepší jejich odbornou přípravu na zkoušky. Učebnice vychází z právního stavu platnému k 1. 1. 2012.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info