Informace o publikaci

Domácí násilí v novém občanském zákoníku

Autoři

KOZLOVÁ Veronika

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Komparace znění občanského zákoníku de lege lata a de lege ferenda se zaměřením na problematiku domácího násilí. Úvaha nad efektivností změn při ochraně ohrožených osob. Zaměření příspěvku bude především na implementaci institutu vykázání a předběžných opatření ve věci domácího násilí do textu občanského zákoníku.
Související projekty: