Informace o publikaci

Zvíře v odpadové legislativě

Autoři

HANÁK Jakub

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny Práva 2011 - Zvíře jako předmět právních vztahů
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/index.html
Obor Právní vědy
Klíčová slova animal; waste; animal by-product; environment
Přiložené soubory
Popis Přestože se pojem právní vztah ve veřejném právu, do něhož patří právní předpisy upravující nakládání s odpady, zpravidla nepoužívá, je vhodné se zabývat otázkou, zda sekundárním předmětem právních vztahů vznikajících v odpadovém hospodářství může být také zvíře. Cílem tohoto příspěvku je pouze naznačit odpovědi na tuto otázku, nikoliv provést podrobný rozbor relevantní právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována situacím, kdy látka představuje současně odpad a vedlejší produkt živočišného původu.