Výsledky výzkumu rostlin jsou využívány k diagnostice nádorových onemocnění

Výzkum v oblastech struktury a stability genomu rostlin (Plant genome structure and stability) realizovaný vědci z CEITEC MU má vysoký aplikační potenciál také v zemědělství, biotechnologiích a vývoji léčiv.

Rostlinný výzkum má vysoký aplikační potenciál

Oblast evoluční cytogenomiky rostlin (Evolutionary plant cytogenomics) na CEITEC MU je světově uznávaným a vyhledávaným centrem národní i mezinárodní spolupráce. Výzkum biologie rostlinných telomer (plant telomer biology) ve spojení s problematikou epigenetiky, reparace DNA a meiózy představuje světově unikátní koncentraci know-how a metodických přístupů.

Výzkum v oblastech struktury a stability genomu rostlin, který probíhá v rámci mezinárodní spolupráce v Mendelově centru genomiky a proteomiky rostlin (CEITEC MU), má vysoký aplikační potenciál v zemědělství, biotechnologiích a vývoji léčiv.

Výsledky se používají v patentovaných postupech

Na základě výzkumu v oblasti struktury a stability genomu rostlin získal CEITEC MU v minulosti patent týkající se způsobu regulace tvorby rostlinné biomasy. V současnosti mají vědci z CEITECu MU podanou další patentovou přihláškou, která se tentokrát týká způsobu regulace vlastností rostlinné biomasy a její lignifikace.

Metody a výsledky studia biologie telomer byly v minulosti využity k diagnostice nádorových onemocnění u člověka. Na základě know-how v oblasti biologie telomer byly realizovány úspěšné spolupráce se soukromým sektorem. A objasnění struktury telomer u zemědělsky významných plodin rodu Allium (česnek, cibule aj.) umožnilo aplikovat na tyto rostliny techniku cíleného zkracování chromozomů.

Mezinárodní renomé láká další vědce

Kvalitu výstupů výzkumu CEITECu MU potvrzuje také celá řada publikovaných článků v prestižních mezinárodních časopisech, jakou jsou např. Plant Cell, Nature Genetics, PNAS, Trends in Plant Science, Cell Reports, Nucleic Acids Research, Plant Journal, New Phytologist a další. Mezinárodní renomé společně s kvalitním zázemím a infrastrukturou je stále více atraktivní pro zahraniční vědce, kteří aktivně působí přímo na MU.

Přečtěte si víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info