Sociální pedagogika a volný čas

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program je určen všem, kdo chtějí uplatnit a rozvinout tvořivost, empatii a komunikaci v práci s lidmi v oblastech výchovy a vzdělávání, volného času, sociální práce, firemního vzdělávání a řadě dalších.

„Energie, pohyb, smysl“

Po absolvování studia se uplatníte v jakékoliv profesi zaměřené na rozvoj lidí všech věkových kategorií – ať už ve státním, neziskovém či komerčním sektoru – jako vzdělavatelé, lektoři, animátoři, vychovatelé, ale i sociální pracovníci či poradci. Můžete pracovat v řadě organizací či institucí, zároveň budete vybaveni k tomu si vlastní organizaci či podnik založit a realizovat tak svoje vize a projekty.

Program Sociální pedagogika je jedinečnou kombinací metod a přístupů, které vás připraví nejen na práci s lidmi, ale pomohou vám dozrát v osobnost. A to skrze propojování poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie a metodologie, kontakt s praxí již od prvního semestru, absolvování sebezkušenostních skupin osobnostního rozvoje či rozmanitých výjezdních zážitkových kurzů (např. adaptačního, zimního, metodického), systematickou projektovou práci v týmu po dobu celých tří let studia.

Studium je možné a vhodné propojit i s dalším studovaným oborem – např. s environmentálními studii, sociální prací, speciální pedagogikou či sociologií. Studium probíhá ve formě vedlejšího oboru, hlavního oboru a jednooborového studia, které je obohaceno a prohloubeno o profilaci dramatická výchova nebo pedagogika volného času.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Láká vás vzdělávání a práce s lidmi, ale nechcete pracovat pouze s křídou v ruce před tabulí?

Máte vlastní nápady a vize, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu, a hledáte podporu při jejich realizaci?

Chcete co nejdříve vyrazit do terénu a propojovat teoretické poznatky s praxí?

Baví vás práce v týmu, ale zároveň umíte být samostatní a odvést pořádný kus práce i sami za sebe?

Praxe

Jako studenti máte možnost zvolit si praxi dle vlastních preferencí. Angažovat se můžete v celé šíři neziskových i ziskových organizací, státních institucích a spolcích.

Příklady možných praxí:

vychovatel, sociální pedagog, ped. asistent ve školách,

pedagog ve volnočasových zařízeních, centrech volného času, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,

pracovník či pedagog v nejrůznějších sociálních službách (dětských domovech, azylových domovech, probační a mediační službě, domovech důchodců apod.)

lektor firemního vzdělávání, rozvoje zaměstnanců, teambuildingů apod.

Praxi lze obsáhnout v českém prostředí nebo v rámci zahraničních stáží. Stěžejní praxí studia je praxe navázaná na týmovou práci na projektu vašeho studia.

Chcete vědět víc?

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi najdete uplatnění v mnoha profesích pracujících s různými skupinami lidí. Budete schopni podpořit jedince nebo vést celý tým, uplatnění naleznete ve státních institucích, neziskovém i komerčním sektoru.

Můžete pracovat s dětmi ve školách, v centrech volného času či v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Uplatnění najdete také v celém spektru sociálních služeb, kde budete pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích. Své dovednosti využijete i ve firemním vzdělávání a v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Práci najdete také ve státních institucích jako poradci, koordinátoři na ministerstvech nebo třeba u veřejného ochránce práv. Můžete také založit vlastní organizaci či spolek a uskutečnit tak svoje vize a přání. Případně se můžete angažovat v různých rozvojových projektech v zahraničí i u nás.

Svou činností tak můžete přispívat ke zlepšení jednoho života nebo celého světa.

„Osobně jsem vděčná, že jsem dostala šanci vystudovat sociální pedagogiku na MU. Nejvíce můj život ovlivnily tři ženy: Ema Štěpařová, Lenka Gulová a má mentorka Kateřina Kelarová. Těmto lidem budu vždy vděčná za jejich podporu a rozhled, který díky nim mám. Studium na vysoké škole mi umožnilo dělat práci, ve které jsem opravdu šťastná.“

Leona Bikárová Leona Bikárová
ředitelka Multikulturní mateřské školky Dráček, Brno

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023)

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu na PdF MU pro rok 2023/2024


Zaslat zadání TSP z minulého roku na e-mail

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a volný čas? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info