Mezinárodněprávní obchodní studia

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program je koncipován tak, abyste získali veškeré znalosti souběžně s vaším zaměstnáním či podnikáním. Je vhodný také pro studenty na rodičovské dovolené nebo jako další studium vedle jiného studijního programu.

Porozumíte právním aspektům vnitrostátního a mezinárodního obchodu na podkladu základní znalosti práva. Budete schopni uplatnit znalosti konkrétní právní úpravy na vnitrostátní i mezinárodní obchodní vztahy v průmyslu, službách i obchodu. Naučíte se vytvářet dokumentaci týkající se vnitrostátního a mezinárodního obchodu či napomáhat jednání v právních otázkách.

Jako absolventi můžete působit na pozicích poradců a asistentů pro právní, správní a organizační otázky v podnicích - zvláště těch, které se orientují na mezinárodní obchod. Jako právní specialisté získáte znalosti, dovednosti a způsobilosti, které jsou díky specializaci daného programu rozvíjeny vysoce nad rámec například běžného magisterského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Pohybujete se v mezinárodněprávní oblasti, ale potřebujete získat právní základ a prohloubit si či rozšířit kvalifikaci?
  • Chcete vědět více o právní regulaci s významem pro mezinárodní obchod, kterou můžete v praxi uplatnit ve své profesi?
  • Zajímáte se o mezinárodní obchod a chcete vědět více o jeho právních souvislostech, které jsou v rámci programu detailně rozvíjeny?
  • Chcete si osvojit znalosti a dovednosti v oblasti soukromoprávní i veřejnoprávní regulace, mezinárodního obchodu, služeb a souvisejících jevů – například mezinárodní profesní migrace a investice?
  • Podnikáte v oblasti, ve které jsou nezbytné obchodní kontakty se zahraničními partnery?
  • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, tak je tento program přesně pro vás.

„Studijní program je pro mě jakožto překladatelku se specializací na právní překlady výborným doplněním mého filologického vzdělání. Studium se primárně zaměřuje na oblast právní terminologie a regulace v rámci mezinárodního obchodu, ale průřezově se věnuje i dalším právním odvětvím, např. občanskému, finančnímu či správnímu právu. Díky skvělým vyučujícím s vysokou odbornou erudicí a současně lidským přístupem získávám vědomosti, které mě posouvají nejen profesně, ale jsou pro mě velmi užitečné i v mém každodenním životě.“

Dagmar Vincze
studentka programu Mezinárodněprávní obchodní studia

Praxe

Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu.

Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete moci uplatnit kdekoli tam, kde bude potřeba řešení právních problémů v obchodních společnostech a dalších korporacích, které vyrábějí zboží, obchodují s ním či poskytují služby. Vyznáte se také v mezinárodních a evropských aspektech regulace obchodu, což vynikne v případě hospodářských činností překračujících české hranice. A to dnes není výjimkou. Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k regulovaným profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

„Studium bylo nejen zajímavé, ale také velmi přínosné. Nové znalosti jsem mohla ihned využít v pracovním životě a získala jsem tak značnou výhodu na trhu práce. V rámci oboru mohu při pohledu zpět ocenit skladbu předmětů, vysokou kvalitu přednášejících a dobrou kombinaci teorie s příklady z praxe. Zmínila bych také vstřícnost studijního oddělení a vyučujících, díky kterým jsem mohla studium absolvovat i přes velké pracovní vytížení. V neposlední řadě mi studium pomohlo při rozjezdu vlastního podnikání. Obor mě navíc zaujal natolik, že zvažuji pokračování v mezinárodním programu LL.M. (Master of Laws).“

Ludmila Worbisová Ludmila Worbisová
General and Marketing Manager ve Worbis

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 24. - 25. 4. 2021 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2021. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/


Zaslat zadání TSP z minulých let na e-mail

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mezinárodněprávní obchodní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info