Mezinárodněprávní obchodní studia

Představení studijního programu

Program je koncipován tak, abyste získali veškeré znalosti zároveň při zaměstnání či podnikání. Je vhodný také pro studenty při rodičovské dovolené či jako další studium vedle jiného studijního programu.

Porozumíte právním aspektům vnitrostátního a mezinárodního obchodu na základě základní znalosti práva. Budete schopni uplatnit znalosti konkrétní právní úpravy na vnitrostátní i mezinárodní obchodní vztahy v průmyslu, službách a obchodu. Naučíte se vytvářet dokumentaci týkající se vnitrostátního a mezinárodního obchodu či napomáhat jednání v právních otázkách.

Jako absolventi můžete působit jako poradci a asistenti pro právní, správní a organizační otázky v podnicích - zvláště těch, které se orientují na mezinárodní obchod. I přesto, že nebudete právníci, tak budete ve své oblasti mít takové znalosti, dovednosti a způsobilosti, které se právnímu vzdělání v mnohém vyrovnají.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete vědět více o právní regulaci s významem pro mezinárodní obchod, ale netoužíte po tom být právníkem?
  • Zajímáte se o mezinárodní obchod a chcete vědět více o jeho právních souvislostech, aniž byste se museli věnovat jiným, nesouvisejícím, oblastem práva?
  • Chcete si osvojit znalosti a dovednosti v oblasti soukromoprávní i veřejnoprávní regulace, mezinárodního obchodu, služeb a souvisejících jevů – například mezinárodní profesní migrace a investice?
  • Podnikáte v oblasti, ve které jsou nezbytné obchodní kontakty se zahraničními partnery?
  • Nemáte čas studovat pět let magisterský program denní formou?

Pokud odpovídáte ano, tak je tento program přesně pro vás.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Výuka práva je u nás koncipována velmi široce – zatímco v prvním ročníku si na své přišli zejména milovníci dějin, nyní se už zabýváme jednotlivými právními odvětvími. Učiteli jsou tu mnohdy osoby, které jsou špičkami ve svém oboru. Studium jako takové je však založeno zejména na samostudiu a vlastní přípravě. To, čeho si u nás na fakultě cením nejvíc, je možná paradoxně velké množství volného času, které mi otevřelo možnost se blíže zabývat tím, co mě v právu skutečně zajímá. Pověstné „law in action“ jsem měl proto šanci si zažít už od nejnižších ročníků – v mém případě prací u nás na fakultě a na Ústavním soudu.“

Štěpán Janků Štěpán Janků
student práv

Praxe

Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání nebo podnikání není studium tohoto programu spojeno s žádnou praxí. Během studia ale budete moci načerpat celou řadu poznatků, které vaši činnost obohatí a umožní vám vnímat její právní rozměr. Samotná výuka se snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů a probíhá v blocích, které jsou většinou v pátky.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete moci uplatnit kdekoli tam, kde bude potřeba řešení právních problémů v obchodních společnostech a dalších korporacích, které vyrábějí zboží, obchodují s ním či poskytují služby. Vyznáte se také v mezinárodních a evropských aspektech regulace obchodu, což vynikne v případě hospodářských činností překračujících české hranice. A to dnes není výjimkou.

„Studium bylo nejen zajímavé, ale také velmi přínosné. Nové znalosti jsem mohla ihned využít v pracovním životě a získala jsem tak značnou výhodu na trhu práce. V rámci oboru mohu při pohledu zpět ocenit skladbu předmětů, vysokou kvalitu přednášejících a dobrou kombinaci teorie s příklady z praxe. Zmínila bych také vstřícnost studijního oddělení a vyučujících, díky kterým jsem mohla studium absolvovat i přes velké pracovní vytížení. V neposlední řadě mi studium pomohlo při rozjezdu vlastního podnikání. Obor mě navíc zaujal natolik, že zvažuji pokračování v mezinárodním programu LL.M. (Master of Laws).“

Ludmila Worbisová Ludmila Worbisová
General and Marketing Manager ve Worbis

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 27. – 28. 4. 2019 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2019. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Studijní program může pokračovat i v navazujícím magisterském programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a veřejnou správu obecně spíše než na mezinárodní obchod.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info