Aktualizovali jsme web. Od 11. května platí nová pravidla

S rozvolňováním opatření na úrovni vlády přichází i postupné uvolňování opatření na Masarykově univerzitě. Důležité je, že nadále platí zákaz hromadné kontaktní výuky do 15. května. Je však možné zkoušení nebo konzultace za přítomnosti maximálně 15 studentů. Pro vstup do budov MU je také stále nutné potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

7. 5. 2020 8:23

Od 18. května bude do konce září probíhat zkouškové období a dále platí doporučení Krizového štábu MU konat maximum zkoušek včetně těch státních distanční formou, pokud je to možné.

Krizový štáb už nevydává žádná omezení pro tuzemské pracovní cesty, k provozu laboratoří, ani k omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, provozu budov či provozu kolejí a menz. Případná omezení jsou od 11. května už zcela v kompetenci vedoucích hospodářských středisek (tedy fakult apod.). Sledujte příslušné webové stránky.

Nově jsou také povolené akademické obřady do 100 osob při dodržení stanovených podmínek. Do zahraničí se stále doporučuje cestovat jen v nezbytných případech.

Zahraniční studenti a zaměstnanci mohou při splnění stanovených podmínek vstupovat na území Česka.

Podívejte se na mimořádné opatření rektora účinné od 11. května. Podrobnosti k jednotlivých tématům si přečtěte v oddílech webu muni.cz/koronavirus v informacích pro studenty a pro zaměstnance.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info