Informace pro zaměstnance

Očkování zaměstnanců

Prioritní očkování akademických pracovníků a osob podílejících se na výuce bylo ukončeno.

Očkování nyní probíhá již pouze na celonárodní úrovni. V případě zájmu se registrujte zde: Registrace na očkování

  • Od 1. 7. 2021 se posunula věková hranice a je možné registrovat již zájemce od 12 let věku.
  • V případě dvoudávkové vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech lze zkrátit termín pro  2. dávku ze 42 dnů až na 34 dnů. V případě zájmu kontaktujte linku 1221 či vaše očkovací centrum.
  • Osoby, které v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění Covid-19, se mohou k očkování registrovat již po skončení izolace, již nemusejí čekat na uplynutí 90 denní lhůty.
  • Informace k uznatelnosti očkování z cizích zemí naleznete zde: Vzory národních certifikátů – Aktuální informace o COVID-19
  • Očkování zdarma je možné pouze pro účastníky českého veřejného zdravotního pojištění, nikoli pro osoby s komerčním pojištěním. Více informací zde.

Zahraniční zaměstnanci MU (samoplátci):

  • Registrace k očkování proti COVID-19 se pro cizí státní příslušníky (samoplátce s komerčním pojištěním či bez pojištění) otevřela 11. června 2021. Registrační systém na registrace.mzcr.cz je od pátku 11. června dostupný také v angličtině.
  • Více informací zde.
  • Systém nabídne cizincům očkovací místa, která budou většinou v některé z velkých nemocnic. MU tedy toto očkování nezajišťuje. Zájemci budou muset přímo na místě za očkování zaplatit. Za jednu dávku by měli samoplátci zaplatit maximálně 810 korun, v případě dvoudávkové Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tedy půjde o 1620 korun za celé očkovací schéma. Platba bude vždy probíhat na místě, a to i v případě, že cizinci mají komerční pojištění. Zpětné proplacení si posléze lze domluvit se svou pojišťovnou podle pravidel uzavřeného pojištění. Další instrukce týkající se očkování cizinců v ČR prosím sledujte na anglické verzi této stránky, kterou pravidelně aktualizujeme.

Prosíme udržujte své údaje v aplikaci Prevence COVID-19 ohledně již proběhlého očkování aktuální. 

MUDr. Věra Přibylová, smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb pro MU, očkování zaměstnanců proti Covidu-19 neprovádí.

Případné dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.

Výuka

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem, výuka metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Nový akademický rok 2021/2022 začne 13. září 2021.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady lze konat v souladu s platnými opatřeními vlády.

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do pěti kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice

Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

Masarykova univerzita pro cizince pravidelně aktualizuje informace týkající se vstupu do ČR na anglické verzi tohoto webu, pro více informací se proto prosím přepněte do angličtiny.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info