Informace pro zaměstnance

Podle rozhodnutí rektora č. 9/2020 není možné vstupovat do budov MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Zaměstnanci mají nařízeno neprodleně nahlásit pozitivní test na COVID-19, karanténu nebo kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou.

Výuka

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Podzimní semestr začal 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se v podzimním semestru řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit roušky.

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit roušky a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady na MU aktuálně neprobíhají.

Home office

Krizový štáb MU doporučuje se všemi zaměstnanci dohodnout home office vyjma nezbytně nutné přítomnosti zaměstnanců na pracovišti (včetně  např. přítomnosti za účelem využití techniky k distanční výuce apod.).

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Je zakázáno jezdit na zahraniční i tuzemské služební cesty, výjimku uděluje vedoucí HS. Sledujte prosím omezení dle univerzitního semaforu.

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU. Aktuální cestovní omezení najdete na reopen.europa.eu

 

Vstup cizinců do ČR

Cizinci z EU:

  • Od 15. června platí nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou musejí prokázat negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.
  • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény.

Je možné se nechat otestovat v Brně. Pro více informací kontaktuje Krajskou hygienické stanici Jihomoravského kraje. Seznam testovacích míst v Brně najdete zde.

Cizinci ze zemí mimo EU:

  • Aktuálně platí, že do ČR mohou vstoupit pouze cizinci z tzv. „zelených zemí mimo EU“, kteří mohou do ČR vstoupit bez testu a povinné karantény. Jejich seznam najdete zde.

 

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje Krizový štáb MU distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 24 Další