Informace pro zaměstnance

Výuka

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Očkování zaměstnanců

Očkování na Masarykově univerzitě
  • Termíny očkování na MU zatím neplánujeme. V případě nepříznivého epidemického vývoje vás budeme informovat.
Očkování v národních očkovacích centrech

V případě zájmu o očkování se registrujte zde nebo využijte očkovací centra bez registrace (přehled očk. center zde), popř. u svých prakt. lékařů.

  • Platnost Certifikátů o provedeném očkování základního schématu je 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu. Pro prodloužení platnosti certifikátu je nutná aplikace posilující dávky. Po aplikaci posilující dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.
  • Od 18. července 2022 je možné nechat se naočkovat posilující dávkou a to s odstupem 3 měsíců od první posilující dávky. Posilující dávka je možná upravenou verzí původní vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna) tak, aby kromě cílení na původní kmen viru SARS-CoV-2. cílily také na subvariantu Omicron BA.1.
  • Registrace k očkování proti COVID-19 je možné i pro cizí státní příslušníky. Další instrukce týkající se očkování cizinců v ČR sledujte na anglické verzi této stránky.
  • Cizinci bez pojištění si hradí pouze aplikaci dávky. Více informací zde.
  • Případné dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.

MUDr. Věra Přibylová, smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb pro MU, očkování zaměstnanců proti Covidu-19 neprovádí.

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena. Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek k zamezení šíření nemoci. Byl zrušen zákaz vstupu cizinců ze třetích zemí i nutnost prokazovat bezinfekčnost.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info