Informace pro zaměstnance

Očkování zaměstnanců

Očkování na Masarykově univerzitě
 • Zaměstnanci MU se mohou naočkovat přímo na univerzitě. Očkování se uskuteční: 
  • v úterý 7. prosince na Ekonomicko-správní fakultě MU, místnost 003 a 048B, od 14 do 19 hodin
  • ve čtvrtek 9. prosince na Fakultě informatiky MU, místnost C304, od 14 do 19 hodin
  • v úterý 14. prosince na Pedagogické fakultě MU, budova Poříčí 9, 1. PP, místnost č. 1009a, od 14 do 19 hodin
  • ve středu 15. prosince v Univerzitním kampusu Bohunice v místnostech B22/302 a B22/303 od 14 do 19 hodin
  • ve středu 5. ledna na Fakultě informatiky MU, místnost C304, od 14 do 19 hodin
  • v úterý 11. ledna na Právnické fakultě MU, místnost č. 040 a 041 v přízemí od 14 do 19 hodin
  • v úterý 18. ledna v Univerzitním kampusu Bohunice v místnostech B22/302 a B22/303 od 14 do 19 hodin
  • v úterý 25. ledna na Komenského nám.,  místnost č. 204 a č. 205 od 14 do 19 hodin  
 • Od 3. 12. 2021 je možné se naočkovat také v SurGal Clinic. Ve všední dny od 13 do 19 hodin, o víkendu od 8:30 do 15:30 hodin.
 • Na všech místech bude k dispozici vakcína od firmy BioNTech/Pfizer (dvoudávková). Na očkování je možné přijít bez registrace a rezervace času, s sebou si přineste průkaz pojištěnce a doklad totožnosti, případně platební kartu.
 • Od 15. 11. 2021 došlo ke změně u cizinců bez pojištění, ti si hradí pouze aplikaci dávky. Více informací zde
 • K vakcinaci můžete dorazit pro první očkování, povinné přeočkování (u vakcíny Pfizer/BioNTech, nejdříve po 21 dnech) či posilující třetí dávku (2 měsíce od jednodávkové vakcíny, nejdříve 6 měsíců od podání druhé dávky u dvoudávkové vakcíny), u osob 60+ či chronicky nemocných je možné dorazit již po 5 měsících (u chronicky nemocných je nutné předložit doporučení lékaře o podání dřívější posilující dávky). Termín není možné zkracovat. Je možné s sebou vzít i rodinné příslušníky od 16 let.
 • Dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.
 • Prosíme udržujte své údaje v aplikaci Prevence COVID-19 ohledně očkování aktuální.

 

Očkování v národních očkovacích centrech

V případě zájmu se registrujte zde: Registrace na očkování

MUDr. Věra Přibylová, smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb pro MU, očkování zaměstnanců proti Covidu-19 neprovádí.

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci MU mají dle nařízení vlády povinnost se jednou týdně testovat na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Výjimku z testování mají očkovaní zaměstnanci, pokud od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 (180 dní). Více informací najdete zde.

Výuka

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Nový akademický rok 2021/2022 začal 13. září 2021.

Ve všech budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akce nesouvisející s hlavní činností MU (např. oslavy, ceremonie apod.) se nekonají.

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do pěti kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice

Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

Masarykova univerzita pro cizince pravidelně aktualizuje informace týkající se vstupu do ČR na anglické verzi tohoto webu, pro více informací se proto prosím přepněte do angličtiny.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info