Informace pro zaměstnance

  • Vyplňte, prosím, informace o Vašem očkování v INETu
    Masarykova univerzita má zájem co nejdéle, i při současných epidemických opatřeních, pracovat v prezenčním režimu. Vyplněním informace o Vašem očkování v INETu pomůžete vedení MU rozhodnout o dalších krocích.

Výuka

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Očkování zaměstnanců
Očkování na Masarykově univerzitě
  • Termíny očkování na MU byly vzhledem ke změnám vládních opatření a vývoji epidemické situace zrušeny. Svou vakcinační činnost ukončil také SurGal Clinic, možnosti očkování bez registrace však nadále zůstávají na OC Bohéma.
Očkování v národních očkovacích centrech

V případě zájmu se registrujte zde: Registrace na očkování

  • Od 15. února 2022 dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na 9 měsíců. Po očkování posilovací dávkou není platnost certifikátu v tuto chvíli omezena.
  • Registrovat k očkování proti COVID-19 je možné i pro cizí státní příslušníky. Další instrukce týkající se očkování cizinců v ČR prosím sledujte na anglické verzi této stránky.
  • Od 15. 11. 2021 došlo ke změně u cizinců bez pojištění, ti si hradí pouze aplikaci dávky. Více informací zde
  • Informace k uznatelnosti očkování z cizích zemí naleznete zde: Vzory národních certifikátů – Aktuální informace o COVID-19
  • Případné dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.
  • Prosíme udržujte své údaje v aplikaci Prevence COVID-19 ohledně již proběhlého očkování aktuální.

MUDr. Věra Přibylová, smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb pro MU, očkování zaměstnanců proti Covidu-19 neprovádí.

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.

Cestování
Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena. Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek k zamezení šíření nemoci. Byl zrušen zákaz vstupu cizinců ze třetích zemí i nutnost prokazovat bezinfekčnost.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info