Odpovědi na často kladené dotazy ke stěhování z kolejí

Od soboty se už sešla spousta dotazů ke stěhování z kolejí v důsledku opatření při koronavirové krizi. Tady jsou odpovědi na ty nejčastěji padající. Podrobnosti k řešení aktuální situace na kolejích najdete na webu skm.muni.cz. Otázky a odpovědi jsou níže.

6. 4. 2020 21:01

1. Co přesně znamená a co si představit pod „porušením podmínek"? Chápu správně, že pokud bych přišel na koleje dříve než 18.5. a byl technicky odhlášený, bylo by to porušením podmínek?

Není to porušení podmínek, budete převeden/a do standardního ubytování a ode dne nástupu platíte plné kolejné, po dobu nepřítomnosti máte slevu. Porušením podmínek je vstup na pokoj bez předchozího ohlášení se na recepci a zrušení technického odhlášení.

2. Dá se to technické odhlášení zrušit dříve než 18.5. (nebo 30.6.) bez porušení podmínek? Nevíme totiž, kdy už budeme muset být na výuce přítomni.

Ano dá, budete v den nástupu na koleje převeden/a do standardního ubytování a ode dne nástupu platíte plné kolejné, po dobu nepřítomnosti máte slevu.

5. Můžu si v průběhu technického odhlášení vyzvednout z pokoje nějaké věci? Například skripta?

To není možné, bude to považováno za porušení podmínek pro poskytnutí slevy, případně za ukončení technického odhlášení.

6. Pokud na kolejích nebudu celý měsíc duben kvůli aktuální situaci, ale poté se v květnu vrátím, vztahuje se 70% sleva pro měsíc duben i na mě? Nebo se sleva týká pouze osob, kteří už na kolejích nebudou pobývat ani v květnu/červnu?

Sleva bude za období, kdy zde nebudete, pokud technické odhlášení přerušíte, je nutné se nahlásit na recepci a pokračujete ode dne ubytování za normální kolejné. Pokud na recepci v den příjezdu neohlásíte svůj návrat, bere se to za porušení podmínek pro poskytnutí slevy a o slevu za celé období přijdete.

7. Je možné se technicky odhlásit z koleje, i když můj spolubydlící fyzicky na pokoji bydlí?

Ano, technicky se odhlásit můžete, případné zabezpečení pokoje se bude řešit individuálně.

8. Chci ukončit ubytování, ale nemůžu se vystěhovat do 11.4. Můžu to udělat později?

Podmínkou ukončení bez výpovědní lhůty je řádné předání a vyklizení pokoje do 11.4.2020 12:00. Pokud se do té doby nevystěhujete, platí standardní podmínky smlouvy, tj. výpověď s měsíční výpovědní lhůtou. Využijte ideálně možnost D – technické odhlášení.

9. Mám po dobu výpovědní lhůty nárok na slevu na kolejném?

Ano, pouze pokud si do 11.4.2020 požádáte o technické odhlášení. Jinak platíte kolejné v plné výši.

10. Pokud jsem zapsán na kolejích a chci se odhlásit, ale zároveň bych si chtěl zamluvit ten stejný pokoj na příští rok, bude mi tato možnost dovolena i po té, co se odhlásím z kolejí do 11.4.?

Ano, studenti odhlášení 1.3.2020 a později jsou považováni pro účely rezervací na ak.rok 2020/21 za aktuálně ubytované studenty (tzn. první týden rezervace na své lůžko, další týden jakékoli lůžko) Problém může nastat pouze v případě, že se na vaše lůžko aktuálně ubytuje někdo jiný, což je ale málo pravděpodobné, nových nástupů je minimum, pak s aktuálně ubytovaným máte stejné podmínky a platí, kdo dřív přijde.

11. Můžu pokračovat na svém lůžku i v létě?

Informace o možnostech letního ubytování budou na webu skm.muni.cz zveřejněné v průběhu června.

12. Již jsem se z koleje odhlásil/odhlásila, ale budu se potřebovat v květnu znovu ubytovat, je to možné?

Ano, informace budou koncem dubna nebo začátkem května na webu skm.muni.cz.

13. Vystěhování provede třetí osoba, ale klíče mám u sebe, jak postupovat?

Na základě zmocnění bude zapůjčen klíč od pokoje. Pokud jsou na pokoji spolubydlící, je nutné je o tomto informovat a osobě, která vás bude vystěhovávat poslat přesný seznam věcí a jejich uložení aby nedošlo k záměně. Klíč, který máte u sebe, je nutné co nejdříve po odhlášení poslat poštou, jinak vám bude naúčtovaný k úhradě.

14. Kam mi budou uložené věci při vystěhování dobrovolníky?

Vaše věci budou skladovány na individuální bázi v prostorách, které splňují faktory: udržitelná teplota, izolace proti vlhku a deratizace. Vaše věci budou přeneseny dobrovolníky do těchto prostor a vy budete v e-mailu informováni, kde své věci máte uskladněny.

15. Pokud mě přijde vystěhovat pověřená osoba, komu mám přesně nahlásit jeho/její údaje a jak postupovat?

Osobní údaje a písemné pověření je třeba nahlásit paní Hradilové do e-mailu hradilova@skm.muni.cz. V e-mailu je nutné uvést jméno, příjmení, UČO a v případně osoby mimo MU číslo dokladu totožnosti, díky němuž bude tato osoba ověřena. Také je třeba uvést datum, kdy po vaše věci pověřená osoba přijde.

16. Pokud jsem evidován dobrovolník v Dobrovolnickém centru MU nebo plním pracovní povinnost jako student LF MU, jakým způsobem získám slevu na ubytování?

Seznamy dobrovolníků a studentů LF jsou k dispozici pro vedení SKM, které slevu zadává, tj. by vás měli evidovat. Pro jistotu se vždy můžete připomenout, případně si informaci ověřit e-mailem u paní Hradilové hradilova@skm.muni.cz.

18. Potřebuji na vystěhování vyplnit nějaký formulář, či přinést podepsaný papír?

Ne. Své vystěhování a datum stěhování oznámíte e-mailem a následně jen řádně odevzdáte pokoj a klíče na recepci.

19. Jak probíhá vystěhování dobrovolníky?

Každou osobu balí dva dobrovolníci evidovaní v seznamu Masarykovy univerzity a jeden student vybraný Kolejními radami nebo Studentskou komorou AS MU jako dozor. Vaše věci budou uloženy do krabic, pytlů a věci, které mají zřejmou vyšší hodnotu, budou zároveň sepsány do seznamu a fotograficky zdokumentovány. Tato dokumentace se vám následně zašle e-mailem. Dobrovolníci následně odnesou věci na určené místo a budeme vás informovat, kde si tyto věci po návratu najdete.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info