Ing. Michal Sellner

tajemník Lékařské fakulty
tajemník fakulty – Správní pracoviště


kancelář: bud. A17/335
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1302
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Tajemník
Kancelář bud. A17/335Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 1302
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Správní pracovištěLékařská fakulta
Pracovní zařazení Tajemník fakulty

Členství v akademických orgánech

Ekonomická komise Masarykova univerzita
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Správní pracovištěLékařská fakulta
Pracovní zařazení Tajemník fakulty
Kancelář bud. A17/335Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 3731
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU DěkanátLékařská fakulta
Pracovní zařazení Tajemník fakulty

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 112169
Interní informace Inet MU IS MU