MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

odborný asistent – Výzkumná skupina Michala Masaříka: Cancer Research Lab


kancelář: bud. A20/215
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8526
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 23. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Interplay between aggressive prostate cancer metabolism and biomechanics
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Article text hidden due to licensing restrictions (pages 13-32).
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (1. LF UK Praha - Anatomický ústav)
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. (Katedra buněčné biologie, PřF UK)
MUDr. Jan Peychl, Ph.D. (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 12. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF UK Praha)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Dr. Michael Hausmann (Experimentelle Biophysik, Kirchhoff-Institut für Physik, Universität Heidelberg)
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (Ústav mechaniky těles, mechanotroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství VUT)
Stanovisko komise Stanovisko komise

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 1. 8. 2018
Datum ukončení řízení 3. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Mikroprostředí nádorů hlavy a krku a jeho diagnostický potenciál
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 3. 12. 2018
Datum ukončení řízení 3. 8. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Role fibroblastů asociovaných s nádory u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku: Molekulární mechanismy kancerogeneze a potenciální diagnostické aplikace
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFU K a UNB)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. (Lékařská fakulta OU)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. (FN Ostrava)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (Lékařská fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info