PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

odborná asistentka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3169
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 22. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Optimismus a jeho role v kontextu zdraví
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2022
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Assoc. Prof. Yasuhiro Kotera (Univerzita Nottingham)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info