doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

přednosta kliniky – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 3. 4. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika komplexní onkologické péče, LF MU
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2016
Datum ukončení řízení 1. 11. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Pokročilá molekulární diagnostika a individualizace léčebné strategie u kolorektálního karcinomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (FN a LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info