prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4774
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 8. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 2. 2003
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Karel Volka, CSc. (ÚAnCH VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (MZLU Brno)
prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. (FCHT UPA Pardubice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 2. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info