doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka – Katedra obchodního práva


kancelář: 247
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4693
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 11. 2016
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Omezení licence na celou práci. Licence je poskytnuta nakladatelství C. H. Beck.
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (Ústav státu a práva Slovenská akademie věd)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. JUDr. Jan Dědič (Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
JUDr. Jiří Macek (Vrchní soud v Praze)
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. (Právnická fakulta Karlovy univerzity)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info