doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.


E‑mail:
Publikace

2016

18PTKI pazopanib impaires immunostimulatory properties of monocytes: Implication for monocyte-derived DC-based anti-cancer vaccine preparation

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka FĚDOROVÁ Lenka PILÁTOVÁ Kateřina MÚDRY Peter HLAVÁČKOVÁ Eva MATOULKOVÁ Eva FLAJŠAROVÁ Lucie DEMLOVÁ Regina VALÍK Dalibor ŠTĚRBA Jaroslav

Future paradigms for precision oncology

KLEMENT Giannoula Lakka — ARKUN Knarik — VALÍK Dalibor — ROFFIDAL Tina — HASHEMI Ali — KLEMENT Christos — CARMASSI Paolo — RIETMAN Edward — SLABÝ Ondřej MAZÁNEK Pavel MÚDRY Peter — KOVACS Gabor — KISS Csongor — NORGA Koen — KONSTANTINOV Dobrin — ANDRÉ Nicolas — SLAVC Irene — DEN BERG Henk van — KOLENOVA Alexandra — KŘEN Leoš TŮMA Jiří SKOTÁKOVÁ Jarmila ŠTĚRBA Jaroslav

Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka VALÍK Dalibor PILÁTOVÁ Kateřina

Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria

BEDNAŘÍKOVÁ Markéta WEINBERGER Vít MINÁŘ Luboš BEDNAŘÍK Otakar — JANDÁKOVÁ Eva — HAUSNEROVÁ Jitka ŘEHÁK Zdeněk BOHATÁ Šárka VALÍK Dalibor OSTŘÍŽKOVÁ Lenka BRANČÍKOVÁ Dagmar

Sledování cirkulujících hladin estradiolu u pacientek s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy – přínos v klinické praxi

PETRÁKOVÁ Katarína — KRÁSENSKÁ M. — VALÍK Dalibor — HOLÁNEK M. — PALÁCOVÁ M. — DEMLOVÁ Regina

The Safety of Therapeutic Monoclonal Antibodies: Implications for Cancer Therapy Including Immuno-Checkpoint Inhibitors

DEMLOVÁ Regina VALÍK Dalibor OBERMANNOVÁ Radka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka

2015

B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia

ŘIHÁČEK Michal BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie VALÍK Dalibor ŠTĚRBA Jaroslav PILÁTOVÁ Kateřina ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka

Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view

BENCSIKOVÁ Beatrix — BORTLÍČEK Zbyněk — HALAMKOVA Jana — OSTRIZKOVA Lenka — KISS Igor — MELICHAR Bohuslav — PAVLÍK Tomáš DUŠEK Ladislav VALÍK Dalibor VYZULA Rostislav ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka

Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view

BENCSIKOVÁ Beatric — BORTLÍČEK Zbyněk — HALÁMKOVÁ Jana — OSTŘÍŽKOVÁ Lenka KISS Igor — MELICHAR Bohuslav — PAVLÍK Tomáš DUŠEK Ladislav VALÍK Dalibor VYZULA Rostislav ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka

Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka VALÍK Dalibor PILÁTOVÁ Kateřina

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info