prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

vedoucí katedry – Katedra ústavního práva a politologie


kancelář: 142
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4954
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Ústavní právo a státověda
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 5. 2016
Datum ukončení řízení 1. 4. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Licence se neposkytuje ke kapitolám 1-7. Na rukopis kapitol 1-7 se vztahuje licenční smlouva s nakladatelstvím Wolters Kluwer CZ.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc. (Cardiff Law School)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Paneurópská vysoká škola)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (Nejvyšší správní soud)
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. (Senát Parlamentu ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 2. 2017
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Ústavní právo a státověda
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 1. 2022
Datum ukončení řízení 29. 11. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Gabor Halmai (European University Institute in Florence)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info