prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

profesor – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02020
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3536
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Vichřice v českých zamích a jejich dopady na přírodu a společnost
Oponenti habilitační práce RNDr. Josef Štekl, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR Praha)
doc. RNDr. Milan Lapin, CSc. (UKo Bratislava - MFF)
RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. (Český hydrometeorologický ústav Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr.Ing. Vladislav Kříž, DrSc. (OU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 11. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 5. 2013
Datum ukončení řízení 19. 9. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2013
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Lapin, Ph.D. (FMFI UK Bratislava)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK V Praze)
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (PřF UK Bratislava)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info