Čestné doktoráty udělené MU


Udílení čestných doktorátů MU se řídí směrnicí MU č. 9/2015 Udělování čestných doktorátů Masarykovy univerzity.

Další typy vyznamenání