Kolik kreditů potřebuji pro postup do dalšího semestru?

Pro postup do dalšího semestru potřebujete absolvováním předmětů získat buď 20 kreditů za aktuální semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry. Kdo získá v každém semestru alespoň 20 kreditů, nemusí se dalšími počty vůbec zatěžovat. V případě souběžných studií nově platí tato podmínka pro každé studium zvlášť.

Příklady pro jasnější představu:

  • Pokud jste například v tomto semestru úspěšně absolvovali předměty za 30 kreditů, v následujícím semestru stačí, když jich absolvujete 15.
  • Pokud jste v jarním semestru získali 43 kreditů, v následujícím podzimním semestru vám stačí pouze 2 kredity.

Podmínku splníte také v případě, kdy dovršíte minimální kreditovou hodnotu daného studia a doba studia nepřesáhne standardní dobu. Přičemž platí, že do celkového počtu kreditů získaných v daném studiu se započítávají kredity získané za všechny předměty v tomto studiu absolvované, uznané nebo automaticky zaznamenané.

Další možností je získat takový počet kreditů, který odpovídá alespoň třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů daného studia. Doba studia přitom nesmí přesáhnout standardní dobu. Co to znamená?

Představte si situaci, kdy student v 1. semestru absolvoval předměty v hodnotě 25 kreditů, ve 2. semestru 40 kreditů, ve 3. semestru 50 kreditů a ve 4. semestru 35 kreditů. V 5. semestru tedy nepotřebuje získat žádný kredit, protože v předchozích čtyřech semestrech získal dohromady 150 kreditů, což odpovídá třicetinásobku pěti semestrů, které nyní absolvoval. Přesnou formulaci najdete ve článku 12 ve Studijním a zkušebním řádu.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info