Proč musím znát podmínky pro postup do dalšího semestru?

Neznalost podmínek pro postup do dalšího semestru může být dalším důvodem vzniku kolizní situace v průběhu studia.

Průchod studiem z aktuálního semestru do semestru následujícího se neděje automaticky, univerzita vyžaduje studentovo vyjádření, že má zájem ve svém studiu pokračovat. Tento zájem vyjádří student podáním žádosti o zápis do semestru, a to elektronicky v IS MU v termínu daném harmonogramem akademického roku příslušné fakulty. Student musí o postup do následujícího semestru požádat po každém absolvovaném semestru, chce-li ve studiu dále pokračovat.

Přesné znění podmínek pro zápis do semestru naleznete v čl. 12 SZŘ MU a přečtěte si také článek Jak úspěšně postoupit do dalšího semestru.

Potřebujete o podmínkách postupu do dalšího semestru vědět více? Obraťte se na studijní oddělení své fakulty.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info