Proč musím znát podmínky pro postup do dalšího semestru?

Neznalost podmínek pro postup do dalšího semestru může být dalším důvodem vzniku kolizní situace v průběhu studia.

Průchod studiem z aktuálního semestru do semestru následujícího se neděje automaticky, univerzita vyžaduje studentovo vyjádření, že má zájem ve svém studiu pokračovat. Tento zájem vyjádří student podáním žádosti o zápis do semestru, a to elektronicky v IS MU v termínu daném harmonogramem akademického roku příslušné fakulty. Student musí o postup do následujícího semestru požádat po každém absolvovaném semestru, chce-li ve studiu dále pokračovat.

Přesné znění podmínek pro zápis do semestru naleznete v čl. 12 SZŘ MU a přečtěte si také článek Jak úspěšně postoupit do dalšího semestru.

Potřebujete o podmínkách postupu do dalšího semestru vědět více? Obraťte se na studijní oddělení své fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info