V  jakém případě můžu požádat o výjimku pro zápis do dalšího semestru?

Pokud nesplňujete podmínku pro postup do dalšího semestru, můžete si podat na studijním oddělení žádost o výjimku. Její schválení závisí na uvedených a doložených důvodech. Zdravotní i jiné důvody musíte vždy řádně doložit a především podat žádost včas.

Pokud neuvedete relevantní důvod, nebude vám výjimka povolena. Ex post se neberou ohledy na obecná potvrzení od lékaře, na péči o člena rodiny, stěhování, finanční tíseň či rodinné problémy. Překážky ve studiu tohoto typu je nutné řešit ve chvíli, kdy nastanou, tedy bezodkladně, nikoliv až po skončení semestru.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info