V  jakém případě můžu požádat o výjimku pro zápis do dalšího semestru?

Pokud nesplňujete podmínku pro postup do dalšího semestru, můžete si podat na studijním oddělení žádost o výjimku. Její schválení závisí na uvedených a doložených důvodech. Zdravotní i jiné důvody musíte vždy řádně doložit a především podat žádost včas.

Pokud neuvedete relevantní důvod, nebude vám výjimka povolena. Ex post se neberou ohledy na obecná potvrzení od lékaře, na péči o člena rodiny, stěhování, finanční tíseň či rodinné problémy. Překážky ve studiu tohoto typu je nutné řešit ve chvíli, kdy nastanou, tedy bezodkladně, nikoliv až po skončení semestru.