Jak se vrátit po přerušení studia?

Před koncem doby přerušení je nutné, abyste fakultě sdělili své rozhodnutí vrátit se k aktivnímu studiu (popřípadě požádali o prodloužení přerušení studia), a to buď osobně na studijním oddělení, nebo v Informačním systému MU. Pokud tak neučiníte a do pěti pracovních dnů se neomluvíte nebo neprokážete závažné důvody, které vám v provedení opětovného zápisu zabránily, bude vám studium ukončeno.

Dnem opětovného zápisu se člověk opět stává studentem, k tomu slouží aplikace Úřadovna v IS MU nebo osobní zápis na studijním oddělení dané fakulty. Předměty je možné registrovat ještě v době přerušení, ale jejich zápis bude proveden až po aktivaci studia.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info