Jak se vrátit po přerušení studia?

Před koncem doby přerušení je nutné, abyste fakultě sdělili své rozhodnutí vrátit se k aktivnímu studiu (popřípadě požádali o prodloužení přerušení studia), a to buď osobně na studijním oddělení, nebo v Informačním systému MU. Pokud tak neučiníte a do pěti pracovních dnů se neomluvíte nebo neprokážete závažné důvody, které vám v provedení opětovného zápisu zabránily, bude vám studium ukončeno.

Dnem opětovného zápisu se člověk opět stává studentem, k tomu slouží aplikace Úřadovna v IS MU nebo osobní zápis na studijním oddělení dané fakulty. Předměty je možné registrovat ještě v době přerušení, ale jejich zápis bude proveden až po aktivaci studia.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info