Jak postupovat pro přerušení studia?

Nemoc, rodinné či finanční důvody – ať už je motiv k přerušení jakýkoliv, vždy vás čeká několik kroků, které je potřeba udělat.

O přerušení si musíte v první řadě zažádat. Žádost je adresována fakultě, podává se na příslušném formuláři na studijním oddělení fakulty, na podatelně fakulty, přes IS MU (Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – Žádost o přerušení studia), ale je možné ji zaslat i poštou. Pokud potřebujete specifické informace ohledně svého studia a přerušení, na studijním oddělení své fakulty můžete nahlédnout do stavu svého studia a vyřešit tak situaci individuálně.

Zpravidla se o přerušení žádá po ukončení semestru, anebo před začátkem dalšího. Požádá-li student po začátku semestru, ale ještě před koncem období vymezeného pro změny v zápisu předmětů, lze studium přerušit i pouze na tento jeden semestr. Po skončení změn už musí být studium přerušeno minimálně do konce následujícího semestru.

Rozhodnutí o přerušení dostanete do 30 dnů. Vždy je v něm uvedeno, od kdy do kdy se studium přerušuje, datum a způsob vykonání opětovného zápisu, případně další závazné podmínky spojené s opětovným zápisem, a zda se přerušení do celkové doby studia započítává nebo nezapočítává.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info