Jak je to s povinnými a povinně volitelnými předměty?

Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Pro každý program je skladba těchto předmětů specifická.

Povinné předměty

Povinné předměty jsou takové, jejichž absolvování je pro dané studium závazné.

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou pak takové, které jsou součástí povinného bloku. To znamená, že z určité nabídky těchto předmětů musíte absolvovat buď určitý počet předmětů, nebo předměty za určitý celkový počet kreditů. Do povinně volitelných předmětů patří i předměty společného univerzitního základu.

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou pak ty, které jsou ve vztahu ke konkrétnímu studiu volitelné.

Jak zjistím, které předměty jsou pro mě povinné nebo povinně volitelné?

Tyto informace naleznete ve studijním katalogu pro váš studijní plán. Najdete v něm také doporučení, ve kterém semestru si máte předměty zapsat, takzvaný doporučený průchod studijním plánem. Pokud studujete sdružené studium, je potřeba se řídit studijními katalogy pro hlavní i vedlejší plán. 

Zjistit, které předměty jsou povinné a povinně volitelné pro váš program, můžete také v ISu v sekci Student. Vaše šablony zde můžete zobrazit buďto v záložce Začátek studia v sekci Registrace a zápis při přidání nového předmětu nebo na záložce Během studia pod funkcí Moje kontrola studia.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info