Jak vzniká rozvrh a kdy je zveřejněn?

Rozvrh si sestavujete samostatně (s výjimkou některých fakult či programů) právě tím, že si zaregistrujete či zapíšete předměty a přihlásíte se do seminárních skupin.
Zveřejnění rozvrhu jednotlivých předmětů probíhá na různých fakultách v různou dobu, opět dle harmonogramu období fakult.

V rozvrhu si ponechejte pouze ty předměty, které skutečně chcete v daném semestru absolvovat. U předmětů, které se konají na jiné fakultě, nezapomeňte počítat s nějakým časem na přesun.

Může nastat situace, kdy vám v rozvrhu budou nějaké předměty kolidovat. Pokud to nemůžete vyřešit např. přesunem do jiné seminární skupiny, nezbývá než rozvážit, který předmět si v rozvrhu ponechat a který odsunout do dalšího semestru, tak, aby vám to nezpůsobilo přílišné komplikace v dalším průchodu vaším studiem.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info