Co jsou CORE předměty?

CORE předměty jsou součástí společného univerzitního základu, u kterých není očekávána předchozí odborná znalost posluchačů. Jsou to předměty o kapacitě přibližně 100 osob, jsou vždy jednosemestrální, jednotně zakončené kolokviem a ohodnocené 3 kredity.

Studující mohou využít nabídku CORE předmětů jako zajímavé rozšíření svého studia, podívat se, co se učí na jiných fakultách a získat tak kredity za volitelné předměty. Doporučeno je absolvovat aspoň 3 předměty mimo svůj studijní program, ideálně mimo svou oblast vzdělávání (matematička se podívá do dějin hudby, lingvista nahlédne do tajů bioetiky apod.). Pro některé studijní programy mohou CORE předměty představovat předměty povinně volitelné.

Proč si mám zapsat CORE předměty?

Výhod je hned několik. Kromě toho, že máte možnost nakouknout pod pokličku úplně jiné disciplíně, než kterou jste přišli studovat, máte také možnost setkat se se studujícími i vyučujícími z jiných oborů a navázat tak nové kontakty. Další nespornou výhodou je, že tyto předměty jsou koncipovány pro „neoborové studující“ a tomu také vyučující přizpůsobují výklad i formu výuky. Nemusíte se tedy bát vybrat si předmět v disciplíně, ve které jste úplný laik.

Jaké konkrétní CORE předměty si můžu zapsat?

Aktuální nabídku předmětů najdete v IS MU v Katalogu předmětů, případně v registračních šablonách.

Vybírat můžete předměty z těchto čtyř tematických okruhů:

1. Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech

Ptáte se, jaké (geo)politické, ekonomické, kulturní, technologické a enviromentální faktory formují podobu současného a budoucího světa? Zajímá vás, jak se proměňuje role veřejnosti a role veřejného zájmu v tématech jako jsou volby, zájmy jednotlivců, vzdělávání, zdravotnictví či ochrana životního prostředí? Zapište si předmět z tohoto tematického okruhu!

2. Člověk mezi přírodou a kulturou

Zajímá vás pohled na lidskou existenci z nejrůznějších perspektiv? Chcete diskutovat vzájemné vztahy mezi biologickými, sociálními a kulturními faktory lidského života (např. v oblasti výchovy, verbální i neverbální komunikace, umění atd.)? Zapište si předmět z tohoto tematického okruhu!

3. Pokroky a meze vědeckého poznávání

Chcete se dozvědět, jaké jsou různé podoby pokroku poznání v přírodních vědách? Je pro vás zajímavé sledovat, jak se mění poznávací a výkladová paradigmata i obecné předpoklady vědeckého poznávání světa? Zapište si předmět z tohoto tematického okruhu!

4. Dovednosti a kompetence pro život

Chcete si osvojit důležité kompetence jako třeba analytické a kritické myšlení, podnikavost či schopnost učit se po celý život? Zajímá vás porozumění otázkám společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje či jak se stát aktivním občanem či občankou? Zapište si předmět z tohoto tematického okruhu!

Potřebujete vědět více? Obraťte se na studijní oddělení své fakulty.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info