Co je sexuální obtěžování?

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí [1, s. 22]. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování (uplatňování genderových stereotypů se sexuálním podtextem) [2, s. 12], [3]. Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím.

Ve vysokoškolském prostředí může mít různé podoby, jako například [2, s. 11–15], [4]:

 • nevyžádané opakované sexuální návrhy,
 • vynucování sexuálního chování za protihodnotu (např. lepší podmínky u zkoušky),
 • nevhodné komentáře vůči jednotlivci nebo skupině na základě pohlaví, genderu nebo sexuality,
 • nevyžádané e-maily, fotografie nebo zprávy sexuální povahy,
 • nevhodné vtipy o sexu a obscénní gesta,
 • odhalování prsou, hýždí nebo genitálií na veřejnosti,
 • znásilnění či pokus o něj,
 • nevyžádané dotyky.

Mezi dopady sexuálního obtěžování na jeho oběti patří mimo jiné [1, s. 21], [2, s. 9]:

 • strach, úzkosti, stud, hněv,
 • snížená produktivita,
 • horší docházka,
 • snížené sebevědomí,
 • slabší výkony,
 • vyhýbání se vyučujícím,
 • předčasné ukončení studia,
 • přenos zkušenosti do dalšího života.

Každý člen a každá členka akademické obce se podílí na vytváření bezpečného, respektujícího a důstojného prostředí bez projevů sexuálního obtěžování. Masarykova univerzita netoleruje žádnou z jeho forem. Dbá na práva studujících a vyučujících na půdě univerzity a zajišťuje bezpečné a důstojné prostředí pro rozvoj a spolupráci. V případě, že se v rámci univerzity objeví případ sexuálního obtěžování, poskytuje oběti podporu a pomoc v jeho řešení.

Text vznikl ve spolupráci se spolkem Konsent, který boří mýty o sexu a sexuálním násilí. Všechny použité zdroje textu naleznete níže, nebo zde.

Zdroje
 1. EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY. Sexism at work: how can we stop it? Handbook for the EU institutions and agencies [online]. LU: Publications Office, 2020. DOI: 10.2839/290396 Dostupné z: https://eige.europa.eu/publications/sexism-work-how-can-we-stop-it-handbook-eu-institutions-and-agencies
 2. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Petr PAVLÍK a Irena SMETÁČKOVÁ. Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: příručka pro studující vysokých škol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 978-80-87398-10-4. Dostupné z: https://gender.fhs.cuni.cz/KGS-11-version1-metodika_pro______vyucujici_fi.pdf
 3. CORTINA, Lilia M., Mary P. KOSS a Sarah L. COOK. What’s the difference between sexual abuse, sexual assault, sexual harassment and rape? In: The Conversation [online]. 20. 9. 2018 [cit. 03.01.2021]. Dostupné z: https://theconversation.com/whats-the-difference-between-sexual-abuse-sexual-assault-sexual-harassment-and-rape-88218
 4. Sexual Assault & Sexual Harassment. In: Equal Rights Advocates [online]. 2019 [cit. 03.01.2021]. Dostupné z: https://www.equalrights.org/issue/equality-in-schools-universities/sexual-harassment/

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info