Co dělat, když jste obětí sexuálního obtěžování?

S některou z forem sexuálního obtěžování má zkušenost až 78 % studujících [1]. Z různých důvodů je často obtížné se aktivně bránit – sexuální útok oběť často překvapí a paralyzuje. Pokud je navíc oběť v podřízené pozici nebo v situaci závislosti (například u zkoušky), má větší obavu se ozvat. Další možnou bariérou může být strach oběti z toho, že bude nařčená z „přecitlivělosti“ [2].

 Pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování, chceme vás ujistit, že:

  • Vaše pocity jsou legitimní. Každý máme hranice jinde. To, co někomu může připadat jako vtip, může být pro někoho nepříjemné nebo zraňující. Vy si určujete hranice toho, co je vám příjemné a co ne.
  • Není to vaše chyba. To, že má někdo ponižující nebo sexistické poznámky, dělá vám nevhodné návrhy nebo vás fyzicky napadne, není nikdy vaše chyba. Zodpovědnost leží vždy na člověku, který dané věci dělá.
  • Nejste na to sami. Sexuální obtěžování je extrémní zátěží pro naši psychiku. Na univerzitě i mimo ni jsou lidé, kteří vám pomohou tuto zkušenost zpracovat.
  • Není vaší povinností případ nahlásit.

Pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování a chcete situaci řešit:

  • Pokud je to možné, vyjádřete nesouhlas. Vyjádřit nesouhlas je obtížné, obzvlášť v případech, kdy jsou pozice mocensky nevyrovnané. Nevyjádření nesouhlasu proto nemůže být automaticky bráno jako souhlas. Je dobré dát jasně najevo, že byly překročeny vaše hranice, ale pokud se na to necítíte, neklaďte si to za vinu. Není vaší povinností se bránit, je povinností všech se sexuálního obtěžování nedopouštět.
  • Shromažďujte důkazy. Uchovejte například korespondenci s pachatelem či pachatelkou.
  • V případě, že se stanete obětí sexuálního násilí, můžete věc nahlásit policii. Pokud se pro to rozhodnete, doporučujeme se nejprve obrátit na organizaci Persefona, která vám poskytne potřebnou pomoc a na policii vás také může doprovodit.

Projekt StandUp proti obtěžování na veřejnosti nabízí 10minutové digitální školení, které vám může pomoci zjistit, co dělat, pokud vás někdo na veřejnosti obtěžuje.

Text vznikl ve spolupráci se spolkem Konsent, který boří mýty o sexu a sexuálním násilí. Všechny použité zdroje textu naleznete níže, nebo zde.

Zdroje
  1. SMETÁČKOVÁ, Irena a Petr PAVLÍK. Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický časopis, 2011, roč. 47, č. 2, s. 361–388. DOI: 10.13060/00380288.2011.47.2.06 Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2011/02/06.pdf
  2. SCHLÖGL, Waltraud, Barbara SCHAFFER. Sexual Harassment at the University of Vienna [online]. Vienna: University of Vienna, 2018 [cit. 03.01.2021]. Dostupné z: https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Gleichstellung/Dokumente/Broschuere_Sex.Bel._2018_EN.pdf

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info