Jaké zásady uplatňuje Masarykova univerzita při řešení případů sexuálního obtěžování?

Sexuální obtěžování je velice závažná forma nevhodného chování a na půdě Masarykovy univerzity není tolerována. Univerzita přistupuje k řešení sexuálního obtěžování s těmito zásadami:

Dostupná pomoc

Masarykova univerzita poskytuje poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování, přistupuje k nim s nabídkou pomoci a poskytuje potřebné informace. Veškeré potřebné informace a kontakty uvádíme na webu, tak aby k nim kdokoli mohl přistoupit, aniž by musel svou situaci nejprve někomu vysvětlovat. Kontaktní osoby poskytují informace o možnostech řešení a pomoci uvnitř i mimo univerzitu, aby si příchozí mohl/a zvolit řešení, které mu/jí nejvíce vyhovuje. V případě, že se na kontaktní osoby stěžovatel/ka obrátí, nabídnou vyslechnutí a pochopení, situaci nebudou zlehčovat a do ničeho tuto osobu nebudou tlačit. V rámci univerzitní pomoci je k dispozici také služba psychologického poradenství.

Ochrana oběti

Bezpečí osoby, která reportuje incident, je pro MU a její zástupce prioritou. Kontaktní osoba, která primárně s touto osobou komunikuje, zůstává po celou dobu řešení stejná. Počet osob vstupujících do řešení je minimalizován. Všechny zúčastněné osoby jsou vázány mlčenlivostí. Předcházíme sekundární viktimizaci oběti. Ochrana oběti trvá i po vyřešení incidentu ve všech rovinách pracovního či studijního života.

Předcházení podjatosti

Z řešení případu jsou vyloučeny osoby, které by na výsledku řešení mohly mít osobní zájem (např. kolegové, kteří nechtějí kolegu poškodit). Chráníme tak před podjatostí obě strany incidentu.

Zachování objektivity řešení

S každou stranou incidentu jedná jiná osoba. Osoby navzájem komunikují pouze co do sdělení si zjištěných faktů.

Zásada mlčenlivosti

Všechny osoby zapojené do řešení jsou vázány mlčenlivostí. Informace o incidentu se uchovávají jako důvěrné.

 

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info