Zanechání studia

V případě, že již nemáte zájem o studium, můžete kdykoliv podat „Oznámení o zanechání studia“.

Studium zaniká dnem doručení oznámení na fakultu (poštou nebo osobně nebo přes el. podatelnu v IS MU).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info