Poplatky a stipendia u doktorského studia

Poplatky

Za studium v doktorském studijním programu nic platit nebudete.

Výjimkou je pouze studium v programu, který je akreditován v jiném než českém jazyce. V takovém případě se stanete samoplátcem studia a s fakultou podepíšete smlouvu. Výše poplatku závisí na fakultě a oboru, můžete ji vyhledat na úřední desce

Stipendia

Studenti doktorských studijních programů, kteří jsou zapsaní v prezenční formě studia a nepřekročili standardní dobu studia, dostávají stipendium v souladu se Stipendijním řádem MU. Jeho výše je různá a stanovuje ji fakulta.

Rektor stanovuje každý rok minimální výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu. Pro rok 2018 činí 12 000 Kč. Fakulty ale často nabízí možnost požádat o další, doplňková stipendia. Informace o stipendiích jsou zveřejňovány na stránkách fakult.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info