Kombinované studium

Studujte při práci nebo jiných povinnostech

Kromě prezenčního studia nabízíme i řadu programů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia v kombinované formě. Často mylně označované jako „dálkové studium“, kombinované studium má prvky prezenčního i dálkového studia a je určeno především k doplnění vzdělání při práci nebo jiných povinnostech. Nabídku kombinovaného studia naleznete v nabídce programů vedle programů prezenčních.

Studium v doktorském studijním programu na Lékařské fakultě MU je specifické. Prezenční forma znamená studium s vazbou na pobyt na školícím pracovišti fakulty, kdežto kombinovaná forma je bez nutnosti vázat svoje studium na pobyt na školícím pracovišti fakulty. Více informací se dozvíte na stránkách fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info