Kombinované studium

Studujte při práci nebo jiných povinnostech

Kromě prezenčního studia nabízíme i řadu programů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia v kombinované formě. Často mylně označované jako „dálkové studium“, kombinované studium má prvky prezenčního i dálkového studia a je určeno především k doplnění vzdělání při práci nebo jiných povinnostech. Nabídku kombinovaného studia naleznete v nabídce programů vedle programů prezenčních.

Studium v doktorském studijním programu na Lékařské fakultě MU je specifické. Prezenční forma znamená studium s vazbou na pobyt na školícím pracovišti fakulty, kdežto kombinovaná forma je bez nutnosti vázat svoje studium na pobyt na školícím pracovišti fakulty. Více informací se dozvíte na stránkách fakulty.