Učitelství chemie pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Magisterský studijní program bezprostředně obsahově navazuje na bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, po absolvování přijímací zkoušky je však dostupný a vhodný pro absolventy jakéhokoliv bakalářského chemického programu. Studium je vždy dvouoborové, chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou, geografií nebo kartografií (viz Možnosti studia).

Pokud rádi pracujete s lidmi a mládeží, láká vás povolání učitele a zároveň vás baví přírodní vědy, je studium některé z učitelských kombinací na Přírodovědecké fakultě MU ideální volbou. Studovat budete na vědecky orientované fakultě, což znamená výborné odborné zázemí a moderní vybavení laboratoří.

Přírodovědecká fakulta ale vedle odborných aktivit podporuje rozvoj učitelských studijních programů, protože si plně uvědomuje význam kvalitních učitelů. Spolupracuje s řadou středních škol a rozvíjí různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit. Cílem magisterského programu je propojení vašich odborných znalostí a praktických dovedností s metodikou jejich vyučování.

V průběhu studia absolvujete řadu oborově nespecifických pedagogicko-psychologických předmětů, řadu oborových metodicko-didaktických teoretických i praktických kurzů a obsáhlou učitelskou praxi na střední škole. Závěrečnou práci zpracováváte v jednom z oborů, práce může mít buď kompletně didaktický charakter, nebo jde o téma odborné s významným didaktickým přesahem. Po úspěšném absolvování studia se stáváte plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Láká vás povolání učitele?
  • Pracujete rádi s mládeží i dospělými?
  • Chcete více proniknout do tajů přírodních věd?
  • Baví vás experimentovat?

Abyste mohli budoucím studentům látku vysvětlit, musíte ji sami dobře chápat a rozumět souvislostem. Oborové znalosti po vás budou vyžadovány nejen u přijímacích zkoušek, ale po celou dobu studia i v jeho závěru. Chemie je experimentální věda a práce v laboratoři bude důležitou součástí vašeho studia. Pokusy v hodinách jsou důležitým motivačním prvkem, který pomůže studentům teorii pochopit a vzbudit v nich zájem o chemii a přírodní vědy.

Praxe

Během studia absolvujete laboratorní kurzy, ve kterých vám poskytneme návody a nápady pro vedení praktických středoškolských cvičení a propojení teoretické výuky s experimenty. V kontaktu se středními školami budete téměř po celou dobu studia – absolvujete na nich průběžnou i souvislou (dvoutýdenní) praxi a zkušení středoškolští učitelé a jejich studenti vás navštíví i na fakultě.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se stanete plně kvalifikovanými středoškolskými pedagogy. Můžete však vyučovat také na základních školách a vzhledem k získaným pedagogickým dovednostem působit i v dalších vzdělávacích a popularizačních institucích. Zároveň jste odborně způsobilí pro nakládání s chemickými látkami nejrůznějšího druhu a uplatníte se i v kontrolních, zkušebních a výzkumných laboratořích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2022. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství chemie pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info