Informace o projektu

Stipitátní houby řádu Thelephorales v Česko-slovenském regionu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP206/02/D052
Období řešení
9/2002 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je souborné zpracování stipitátních hub z řádu Thelephorales po stránce taxonomické, ekologické, fenologické a chorologické v rámci území České republiky a Slovenska. Navazuje na studii lošákovitých druhů, publikovanou v roce 1999, kterou rozšíří jednak o zpracování dalších rodů (Thelephora, Boletopsis), jednak o další poznatky z posledních let. Zhodnotí trend výskytu ohrožených mykorhizních hub, u kterých byl od konce 60. let zjištěn prudký ústup, avšak poslední léta přinesla pozoruhodné nálezy - cílem práce je zjistit, zda se jedná o ojedinělé "vybočení", anebo o skutečné změny výskytu. Součástí bude i srovnání trendu výskytu mykorhizních hub s houbami saprofytickými a jeho možná interpretace vzhledem k podmínkám prostředí. Nedílnou součástí práce je kritické zhodnocení taxonomické a systematické problematiky uvedené skupiny na základě studia makroskopických i mikroskopických znaků, které doplní výsledky měření velikosti genomu na průtokovém cytometru. Záznamy o výskytu budou ukládá

Publikace

Počet publikací: 3