Informace o projektu

Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově na SŠ (hudmedia)

Kód projektu
MUNI/A/1022/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Škola, multiédia, hudební výchova, výuka

Multimediální aplikace nabízejí řadu možností v oblasti jejich využívání v procesu hudební výchovy. Cílem výzkumu je zmapovat, zhodnotit a navrhnout jejich využívání v tomto procesu. Projekt se zabývá výzkumem výše uvedeného na středních školách v ČR a navazuje na předcházející podobný výzkum na ZŠ. Výzkum bude fungovat v první fázi v základní dotazníkové rovině, dále ve druhé fázi v kontaktní rovině terénního výzkumu s využitím nutného technického vybavení.

Výsledky

Hudební výchova v procesech globalizace a stále se zvyšující intenzity působení masmédií se potýká s nutností neustálého hledání nových cest, jak vybavit mladého člověk pro celý jeho život v rovině vědomostí a dovedností základní hudební gramotností a současně recepční kompetencí pro jeho další vkusovou a hodnotovou orientaci v množství hudebních informací, se kterými se setkává. Mezi tyto nové cesty bezesporu patří celá oblast multimediálních technologií a jejich aplikací v procesu hudební výchovy, proto hlavním cílem uvedeného výzkumu bylo zmapovat a vyhodnotit míru využívání těchto médií v hudební výchově na středních školách z pohledu žáků i učitelů. Výsledky výzkumu přibližují z mnoha úhlů pohledu současné multimediální technické zázemí středních škol, míru jeho využívání učiteli a studenty hudební výchovy, analýzu a evaluaci hudebních počítačových programů z hlediska vhodnosti jejich aplikace v tomto předmětu včetně metodických tipů a námětů pro jejich uplatnění v praxi HV. Implicitně jsou zde také zachyceny některé momenty hudebních preferencí mládeže a problematiky vlastního hudebně výchovného procesu na školách, stejně tak nebylo možné v závěrech zcela pominout některé rozhodující aspekty proměn sociálních funkcí hudby v současném světě. Metodou dotazníku bylo osloveno celkem 97 respondentů z řad učitelů a 1189 studentů z celkem 363 státních a církevních gymnázií ČR.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info