Informace o projektu

Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/03/1349
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Podstatou projektu je navrhnout účinné intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů v průběhu jejich praxe na fakultní škole. Intervence budou projektovány tak, aby podporovaly individiuální rozvoj studentů, jejich pedagogické experimentování, sebereflexi a autorebulaci. Návrh bude vycházet z analýzy intervencí, které v současné době uplatňují cviční učitelé a oboroví didaktikové (také tato analýza bude součástí projektu), nových poznatků psychodidaktiky, pedeutologie a pedagogické psychologie i výzkumných poznatků a zkušeností řešitelského týmu. Navržené intervence budou empiricky ověřeny. Nalezení účinných intervencí do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů v průběhu jejich praxe na fakultní škole bude hlavním výsledkem řešení projektu. Současně se předpokládá, že řešení projektu přispěje k hlubšímu poznání zákonitostí individuálního rozvoje pedagogických dovedností studentů učitelství. Dalším výsledkem bude kurikulum kurzu pro cvičné učitele na fakultních školách a oborové didaktiky.

Publikace

Počet publikací: 117


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info