Informace o projektu

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
ParaCENTRUM Fenix
Česká unie neslyšících
iStyle CZ, s.r.o.
INTERINFO ČR

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí poskytujících praktický servis osobám se specifickými nároky v oblasti terciárního vzdělávání, odborné práce a výzkumu. Součástí této sítě bude virtuální prostor pro sdílení knihovních fondů, databází a dalších elektronických nástrojů a informačních technologií sloužících těmto institucím pro koordinaci služeb zajišťujících obecnou přístupnost vzdělávání. Vytvořená síť bude dále využita jako základ k modernizaci didaktických metod na Masarykově univerzitě s možností uplatnění na dalších partnerských vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni), ke zvyšování kompetencí osob zajišťujících servis cílovým skupinám, akademických a ostatních pracovníků univerzit a ke spolupráci se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských a servisních služeb pro žáky se specifickými potřebami.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info