Informace o projektu

Palynologické zpracování vybraných jeskynních sedimentů Moravského a Javoříčského krasu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/04/1021
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Palynologie, jeskynní sedimenty, terciér, kvartér

Jeskynní sedimenty Moravského krasu ani ostatních krasových oblastí z území ČR nebyly dosud z hlediska palynologie příliš podrobně zpracovávány. Palynologická studia napomohou stanovit stáří jeskynních sedimentů a umožní zejména interpretace paleoekologické (vegetační pokryv krasových území a vývoj klimatických poměrů). A tafonomické. Studium na elektronovém mikroskopu umožní přesnější determinaci palynomorf.
V nově objevené jeskyni v Javoříčském krasu existuje pro palynologické studium jedinečná možnost studia ucelených profilů jeskynními sedimenty, které budou současně datovány i dalšími geologickými a paleontologickými metodami. Studium palynospekter jeskyní z Moravského krasu, které jsou vyplněny hlavně sedimenty svrchního pleistocénu, ale výjimečně i neogénu, umožní srovnání výsledků z obou oblastí.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info