Informace o publikaci

Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka.

Logo poskytovatele
Autoři

DOLÁKOVÁ Nela

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Moravian Karst; Quaternary; cave sediments; palynology
Popis Z palynologického hlediska byly studovány sedimenty z jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Ve spodní části profilů byly zaznamenány tafocenózy s převahou světlomilných stepních bylin s nízkým procentem stromů - patří pravděpodobně chladné fázi pozdního glaciálu. Nadložní sedimenty obsahovaly vyšší zastoupení dřevin - Corylus, často Pinus, Betula, Alnus, Tilia a sporadicky Picea. Vznikly pravděpodobně v poněkud příznivějším klimatu pozdního glaciálu, nebo počátku holocénu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info