Informace o publikaci

Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history

Název česky Test hypotézy "species pool" na rašeliništní vegetaci: výzkum vlivu specialistů na pH a historie biotopu
Autoři

HÁJEK Michal TICHÝ Lubomír SCHAMP Brandon S. ZELENÝ David ROLEČEK Jan HÁJKOVÁ Petra APOSTOLOVA Iva DÍTĚ Daniel

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Oikos
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova acidity; adaptation; bryophytes; evolutionary species pool hypothesis; diversity; mire; peatland; pH; species richness; vascular plants
Popis Výzkum na rašeliništích v Západních karpatech a Bulharsku obecně podpořil teorii species pool, četnější biotopy hostily více druhů. Jako nový výsledek se ukázal vliv historie biotopů, definovaných třídami pH, na počet specialistů osídlujících jednotlivé biotopy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info