Informace o projektu
Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem

Kód projektu
NT13190
Období řešení
4/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Tento projekt je zaměřen na detailní charakterizaci pacientů s mnohočetným myelomem založenou na využití genového expresního profilování (GEP) u genů zodpovědných za strukturu a funkci centrozomů se známou rolí v procesu kancerogeneze. Analýzou expresních profilů těchto genů povede k stratifikaci pacientů do skupin z rozdílnou prognózou. Hlavní cíle tohoto projektu je následující:
Nalézt profil mitotických genů indikujících přítomnost centrozomální abnormalit v plazmatických buňkách, dle tohoto profilu rozdělit pacienty do skupin a stanovit klinickou charakteristiku a prognózu těchto skupin. Prioritou je vytvoření kombinovaného prediktivního & prognostického modelu založeného na kombinaci molekuláních profilů a standartních cytogenetických faktorů za účelem zvýšení senzitivity a specificity součásného vyšetření.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info