Informace o projektu

Překlad českých vět do konstrukcí transparentní intenzionální logiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/05/2781
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
logická analýza přirozeného jazyka, algoritmus normální translace, TIL

Hlavním cílem navrhovaného projektu je získání automatického systému pro zpracování textů v přirozeném jazyce (češtině) a tvorbu logické reprezentace věty ve strojově čitelné formě. Získaný logický popis bude bezprostředně využit k reprezentaci znalostí v prostředí sémantického webu. Realizace projektu spočívá v implementaci algoritmu normální translace (NTA) pro vymezenou část češtiny s cílem pokrýt většinu nejfrekventovanějších gramatických jevů. Algoritmus NTA se skládá ze dvou spolupracujících částí - efektivního syntaktického analyzátoru vět přirozeného jazyka a logické analýzy věty pomocí transparentní intenzionální logiky (TIL) jako systému temporální logiky vyššího řádu s hiearchií typů. Jakou součást projektu bude vytvořen i nástroj pro testování nalezených konstrukcí TILu. takto bude položen základ pro automatický odpovídací systém na bázi sémantického webu.

Výsledky

Získaný logický popis bude bezprostředně využit k reprezentaci znalostí v prostředí sémantického webu. Realizace projektu spočívá v implementaci algoritmu normální translace (NTA) pro vymezenou část češtiny s cílem pokrýt většinu nejfrekventovanějších gramatických jevů.

Publikace

Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další