Informace o publikaci

Computer Processing Derivational Relations in Czech

Název česky Počítačové zpracování derivačních vztahů v češtině
Autoři

HLAVÁČKOVÁ Dana PALA Karel

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Computer Treatment of Slavic and East European Languages
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova derivational relations; WordNet; derivational interface; noun suffixes; verb prefixes
Popis Článek pojednává o derivačních vztazích v češtině, které jsou převážně sémantické povahy a díky své pravidelnosti jsou vhodným materiálem pro počítačové zpracování jazyka. Cílem práce je přidání zpracovaných derivačních vztahů do lexikální databáze WordNet. Pro tyto potřeby jsme využili derivační verzi morfologického analyzátoru Ajka a speciální derivační rozhraní, vyvinuté v NLP laboratoři na FI MU. Bylo zpracováno 22 substantivních sufixů a 4 slovesné prefixy. Výsledkem práce je obohacení českého WordNetu přibližně o 30 000 nových synsetů.
Související projekty: