Informace o projektu

Informace o projektu
Vyzkum FI v oblastech aplikovane informatiky (FI_Apl_Inf_2013)

Kód projektu
MUNI/A/0750/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Předkládaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Aplikovaný
výzkum Fakulty informatiky“ z let 2010-12 a pokrývá řadu oblastí výzkumu
Fakulty informatiky. Primárním cílem projektu je podpora výzkumu
doktorských a magisterských studentů řady výzkumných týmů Fakulty
informatiky. Tématicky je projekt členěn do osmi částí, které se věnují
výzkumu v následujících oblastech: informační systémy a e-learning (A),
studium rozhraní člověk – počítač (B), bezpečnost a aplikovaná
kryprografie (C), zpracování přirozeného jazyka (D), softwarové
architektury a informační systémy (E), algoritmy výpočetní geometrie (F),
digitální matematické knihovny (G) a vyhledávání v rozsáhlých datech (H).

Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji
doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace
(zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím
a budovanému centru CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové
činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti
studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info