Informace o projektu
Interakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod

Kód projektu
IAA4004404
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
adsorpce bazí a nukleosidů; adsorpce DNA; 2-D kondenzace; elektrodová dvojvrstva; elektrochemická impedanční spektroskopie; EIS; difrakční optický sensor; DOE; samouspořádané vrstvy bazí a nukleosidů; SAM; DNA biosensor;

Samouspořádané vrstvy bazí nukleových kyselin, nukleosidů, nukleotidů, alkylthiolů, kvarterních amonných solí a fosfolipidů adsorbovaných na povrchu rtuti, grafitu, křemíku a jiných vodivých a polovodivých površích budou studovány, elektrochemickou impedanční spektroskopií, Ramanovou spektroskopií, difrakčním optickým sensorem (DOE), rtg reflektometrií, a AFM mikroskopií. Nedávno byl DOE sensor použit k povrchové strukturní charakteristice uhlíkových elektrod (skelný uhlík, pyrolytický grafit) modifikovaných vrstvou rtuti. Interakce mezi adsorbovanými bazemi mohou vést k jejich dvojrozměrné (2-D) kondenzaci a tvorbě kompaktní vrstvy. Bude studován vliv morfologie chemicky modifikovaných povrchů na tvorbu a vlastnosti kompaktních vrstev složek nukleových kyselin a fosfolipidů. Bude sledována závislost adsorpce biopolymeru na jeho konformaci a vliv mechanických vlastností povrchu elektrody a elektrického pole rozhraní elektroda-roztok na adsorpci a 2-D kondenzaci.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info