Informace o projektu

Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost (EVAR)

Kód projektu
MUNI/A/0764/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Podstatou navrhovaného výzkumného projektu je propojení různých perspektiv, ze kterých je téma environmentálně příznivého životního způsobu na Katedře environmentálních studií (dále jen KES) dlouhodobě zpracováváno. Projekt navazuje jak na výsledky badání odborné garantky prof. Librové, tak na trojici dřívějších projektů specifického výzkumu Environmentální aspekty životního způsobu I–III realizovaných v letech 2010–2012. Potřebnost realizace projektu vyplývá z prohloubení a provázání bádání v oblasti ekologicky příznivého životního způsobu. Předmětem projektu je identifikace specifických variant environmentálně příznivého životního způsobu a interpretace hodnot a postojů, které jejich volbě předcházejí. Páteří projektu je bádání doktorských studentů KES v několika specifických výzkumných oblastech. Náš mezioborový zájem se soustředí zejména na historický vývoj přístupů k ochraně životního prostředí a krajiny, stereotypní vnímání životního způsobu různých minoritních skupin, environmentálně pojaté rituály, interpretaci vlivů na environmentální postoje politiků, analýzu komunikačních metod vedoucích k environmentálně šetrnějším změnám životního způsobu a potenciálem estetické hodnoty přírody a krajiny změnit postoje lidí. Prostřednictvím tohoto projektu se doktorští studenti KES seznámí s výsledky bádání svých kolegů a vzájemnou spoluprací zlepší nejen své týmové schopnosti, ale také akademické dovednosti. Zjištění projektu budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech, na konferencích a na odborném semináři pro širší akademickou obec.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info