Informace o projektu

Diverzita a ekologie půdních kroužkovců v městských parcích - na příkladu města střední velikosti

Kód projektu
IAA600660608
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
urban ecology; earthworms; enchytraeids; soil pollution; heavy metals; herbicides; soil compaction; communities; urban greens; soil annelids

Bude studováno společenstvo půdních kroužkovců (Lumbricidae a Enchytraeidae) v parcích města Brna. Výzkum bude veden ve třech párech izolovaných parků se známou historií. Cílem projektu je zjistit vazby mezi (1) skladbou společenstva a velikostí parku, (2) populacemi žížal a roupic, (3) kontaminací půd a půdními kroužkovci, a vazby mezi společenstvy kroužkovců a (4) vlastnostmi půdy, (5) zhutněním půdy činností chodců a (6) exotickými dřevinami. Vzorkování umožní získat údaje o druhovém složení, dominancích, populačních hustotách a biomase půdních kroužkovců a o příslušných půdách. V tkáních dominantních druhů a v půdě zkoumaných ploch bude měřen obsah těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků. Dopad znečištění a přítomnosti exotických rostlin bude studován podél gradientů těchto vlivů, dopad utužení půdy aktivitou chodců srovnáním sérií vzorků odebraných z ovlivněných a neovlivněných míst. Pro verifikaci výsledů terénního výzkumu budou vedeny laboratorní experimenty.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info